Categorie archief: Artikelen

Thema´s gerelateerd aan verzorgingshuizen, rechten bewoners, dementie enz.

WLZ instelling waar hebt u recht op

Over waar u recht op heeft wanneer u in een Wlz-­instelling woont

Dit betreft mensen die de hele dag zorg krijgen en in een zorginstelling verblijven. Het betreft  zware zorg voor kwetsbare ouderen, gehandicapten en mensen met een psychische aandoening.

Deze zorg  is geregeld in de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit is de opvolger van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Cliënten en cliëntenraden in Wlz­-zorginstellingen hebben nogal eens vragen zoals:  Wie betaalt de pedicure? Is een koekje een tussendoortje? Hoe zit het nu precies met de waskosten?

Het Zorginstituut Nederland brengt geen folders meer uit over de zorg in een WLZ-instelling.  Informatie over de zorg in een Wlz-instelling kunt u vinden in het Wlz-kompas van het Zorginstituut Nederland.

Relevante informatie uit de vroegere AWBZ-publieksbrochure ‘Uw zorg in een AWBZ-instelling’ heeft het Zorginstituut Nederland overgenomen in het WLZ-kompas. Ze staan in de rubriek ‘Overige voorzieningen‘.

  • Welke zorg valt onder de WLZ
  • Hoe verhouden de Wlz-aanspraken zich tot andere wettelijke regelingen
  • Het Wlz-kompas wordt geregeld aangevuld en geactualiseerd
  • Het kompas is bestemd voor burgers en voor professionals in de zorg

Aanvullingen
Hebt u opmerkingen of een vraag over de inhoud, dan kunt u hiervoor het contactformulier op de website van het Zorginstituut Nederland gebruiken.

Instellingen die zich wel en niet aan de regelgeving houden Verder lezen

Verpleegtehuizen houden zich niet aan de regels

Het gebeurt regelmatig dat verpleegtehuizen zich niet houden aan de regels. Ook krijgen bewoners lang niet altijd waar ze recht op hebben.

7 dagen de tijd om kamer te ontruimen

De Consumentenbond onderzocht ruim 150 verpleeghuizen. De regel dat familieleden zeven dagen de tijd moeten krijgen om de kamer van de overledene leeg te halen, wordt op veel plaatsen met voeten getreden.

Opbaren in verpleegtehuis mag

Hieronder een video met dit thema is gemaakt door  RTV Noord. Opbaren mag, en ook tijd voor ontruimen kamer is toegestaan.  In dit geval is het zorggroep Groningen die de regels overtreedt.

Verpleegtehuizen krijgen 13 dagen doorbetaald na overlijden cliënt

Cliëntenraden hebben bij het vaststellen van de ontruimingstermijn verzwaard adviesrecht.

Sinds 1 januari 2009 krijgen verpleeg- en verzorgingshuizen bij overlijden van een cliënt 13 dagen doorbetaald. Deze bekostigingsmaatregel gaat in op de dag na overlijden van de ene cliënt tot aan de herbezetting door de volgende cliënt.

In vervolg op deze maatregel hebben LOC en Actiz (organisatie van zorgondernemers) afgesproken dat van de 13 dagen er 7 zijn voor de nabestaanden van de cliënt om de kamer of het appartement te ontruimen. De instelling heeft dan nog 6 dagen de tijd om de kamer geschikt te maken voor de volgende cliënt.

Opbaarbeleid Blauwbörgje, Diamant en Gabriël

De verpleegtehuizen Blauwbörgje, Diamant en Gabriël hanteren wel de regel van 7 dagen. Opbaren in de kamer van de bewoner is mogelijk. Wel moet u zelf samen met de uitvaartverzorgen hiervoor alles regelen. Het betreft dan dezelfde zaken die geregeld moeten worden bij opbaren in eigen huis. En u moet natuurlijk alles afstemmen met de verpleging van de afdeling. Zij kunnen u verder informeren.