Categorie archief: Berichten

Het begrip van de samenleving voor dementie vergroten

De overheid gaat in de komende 5 jaar bij een miljoen mensen de kennis over dementie wil vergroten. Meer mensen moeten weten wat dementie inhoudt zodat ze daar ook op kunnen inspelen als ze er mee te maken krijgen.   Hier het bericht:

Een miljoen paar extra oren en ogen

dementie-in-je-omgevingVan Rijn: ‘Dementie is verschrikkelijk. En of we willen of niet: dementie zal de komende jaren een steeds grotere rol in ons dagelijks leven spelen. Daarom zet ik in op een miljoen paar extra oren en ogen. Mensen die doorhebben wat er aan de hand is als iemand het even niet meer weet in de supermarkt of zonder bestemming in de bus stapt. Daar is bij mensen zoals jij en ik meer besef en begrip voor nodig, ook om zo vroeg mogelijk een helpende hand te kunnen bieden.’

Besef dementie vergroten

De staatssecretaris start daarom met het vergroten het besef en begrip van dementie. Voor dit initiatief – naar Engels voorbeeld – dat zal vallen binnen het Deltaplan Dementie – is tot 2020 2 miljoen euro per jaar beschikbaar. Het streven is dat een miljoen mensen binnen vijf jaar beter bekend raken met dementie en dat toepassen in hun baan en bestaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan familieleden, winkelpersoneel of buschauffeurs. Verder lezen

EXPOSITIE IN `T BLAUWBORGJE

Expositie project “Ik zie, ik zie…”  “Ik zie, ik zie… een prachtige oudere Italiaanse vrouw. Ouderdom in haar gezicht, maar jeugdigheid in haar haren. Een krachtige vrouw, die vol passie van het leven geniet. Ik maak kennis met een dubbelportret; helder, maar ook afwezig. Jeugdig, maar met tekenen van ouderdom. Wie is deze vrouw?”

Op 22 januari a.s. om 15.00 uur vindt de opening van de expositie “Ik zie, ik zie..”plaats in verpleeghuis ’t Blauwbörgje, Zonnelaan 8 te Groningen.   In september zijn studenten van Academie Minerva van start gegaan met het portretteren van een aantal cliënten van verpleeghuis ’t Blauwbörgje. Verder lezen

vergadering clièntenraad

Op 17 december vindt de eerste officiële vergadering van de cliëntenraad in `t Blauwborgje plaats. Er gaat dan o.a. gesproken worden over de resultaten van de hygiëne onderzoeken die hebben plaats gevonden.

De cliëntenraad hoopt echter ook op inbreng van familie. Zijn er zaken die betrekking hebben op meerdere bewoners en die u graag onder de aandacht wilt brengen of waar u opmerkingen over heeft. Heeft u suggesties? Laat het de cliëntenraad per e-mail weten via bbreceptie@lentis.nl of neem telefonisch contact op met èèn van de leden via 050-5474940. Indien gewenst wordt uw verzoek/ vraag/ suggestie vertrouwelijk behandeld.

Ook kunt u direct een suggestie doen of een vraag stellen.Op woensdag 17 december tussen 13.30 en 14.00 uur kunt u gewoon bij de cliëntenraad binnenlopen. Zij zitten dan in de kleine vergaderzaal [ een vergaderzaal achter de receptie]

De cliëntenraad zal volgend jaar ook op de locaties Diamant en Gabrièl wzc inloopmogelijkheden bieden.

Daarnaast zal de cliëntenraad zich volgend jaar in een familiebijèènkomst aan de cliënten en familieleden voorstellen. Informatie daarover volgt nog.

Bernd de Nijs  voorzitter cliëntenraad `t Blauwborgje, Diamant en Gabrièl wzc

Bezit en vermogen en de Wet langdurige zorg – Wlz

Iedereen die in een verpleegtehuis wordt opgenomen moet een eigen bijdrage betalen. In 2015 is een nieuwe wet ingevoerd (Wet langdurige zorg – Wlz). Die heeft geen gevolgen voor de hoogte van de eigen bijdrage. De bijdrage die betaald moet worden wordt berekend door het CAK. En valt onder Zorg met verblijf.

De regering beweert dat bij de berekening van de hoge eigen bijdrage er rekening mee houdt dat de bewoner zak- en kleedgeld overhoudt. In de praktijk is dat vaak niet zo. Na betaling van de verplichte zorgverzekering en waskosten is er vaak geen geld meer over. Verder lezen

De vergeetclub

Een heerlijk, hilarisch geschreven boek door Tosca Niterink  dochter van een bewoonster van een gesloten afdeling voor dementerenden in een verzorgingshuis over het dagelijks reilen en zeilen.
Duidelijk is met dit boek dat er ook nog veel vrolijkheid en humor kan zijn in dit vreselijke proces wat Dementie toch is……..als de ziekte geaccepteerd wordt, kunnen ook de mooie momenten gekoesterd worden
Ik heb erg genoten van dit boek en kan het ieder aanraden om ook eens de lichtere kant te ervaren , naast alle zwaarte, die dit proces ook met zich mee brengt.

Boek : De Vergeetclub
geschreven door: Tosca Niterink

Boek De vergeetclub - Tosca Niterink

PROJECT” IK ZIE, IK ZIE….

Op 3 September heeft de startbijeenkomst plaats gevonden voor het project < Ik zie, ik zie…. in `t Blauwborgje.vrouw-tekening

Een project waarin, in de maanden September en Oktober 2014, een aantal cliënten van het `t Blauwborgje wordt geportretteerd door studenten van de kunstacademie Minerva Groningen.

De studenten worden begeleid door de beeldend kunstenaar Herman van Hoogdalem en het project is onderdeel van het lectoraat Image in Context van dr Anke Coumans.

Het betreft een onderwijs en onderzoekproject waarin studenten op zoek gaan naar de context en betekenis van het portretteren van de demente medemens.

In het project zal zorgvuldig gewerkt worden, er zullen vooral veel vragen gesteld kunnen worden en de interactie tussen kunstenaar, geportretteerde, familie en verzorgers is een wezenlijk onderdeel van het project.

Bezig met een nieuwe clientenraad

Op dit moment is men bezig met het samenstellen van een nieuwe clientenraad. Bij het LOC kun je meer lezen over waar mensen die zitting nemen aan moeten voldoen.

Houd bij het lezen er rekening mee dat in een instelling normaal gesproken de bewoners zitting nemen. In ons geval vervangen familieleden de bewoners. Omdat zij zich zelf niet kunnen vertegenwoordigen.

Een paar belangrijke punten die het LOC aangeeft zijn:

De zorgaanbieder bepaalt niet hoe de samenstelling van de cliëntenraad is. De wet gaat ervan uit dat cliënten van de instelling het beste kunnen opkomen voor hun eigen belangen. Zij zijn de ervaringsdeskundigen op het gebied van zorg, behandeling en begeleiding. Als dit niet mogelijk is kunnen ook familieleden en andere niet-cliënten lid worden van de cliëntenraad. De Wmcz zegt wel dat de cliëntenraad representatief moet zijn: alle groepen cliënten moeten vertegenwoordigd zijn. Medewerkers van de zorginstelling horen niet in de cliëntenraad.

Niet iedereen in een cliëntenraad hoeft alles te kunnen. Er zijn wel een paar algemene ‘criteria’ die voor alle leden gelden.

 • direct ervaring en/of betrokkenheid hebben met de zorg- en dienstverlening;
 • cliëntenbelang voorop stellen;
 • onderscheid kunnen maken tussen eigen belang en cliëntenbelang;
 • gemotiveerd zijn;
 • kunnen samenwerken;
 • voldoende tijd en inzet hebben;
 • kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie.
 • Mensen die graag met de cliënten contact onderhouden. Het contact met de achterban is de motor van de medezeggenschap.

Brochure: Waar hebt u recht op in een AWBZ-instelling

In februari is er een nieuwe brochure uitgebracht die beschrijft waar u recht op hebt in een AWBZ-instelling.

De nieuwe brochure heet : Uw zorg in een AWBZ instelling. Deze brochure is uitgegeven door het College van Zorgverzekeraars (CVZ) Deze geeft uitleg over op welke zorg u recht hebt wanneer u in een Awbz-instelling woont of tijdelijke verblijft.  U kunt deze brochure downloaden  op cvz.nl publieksbrochures .

Voor een uitgebreide uitleg over wat wel en niet tot de basiszorg hoort kunt u het AWBZ-kompas raadplegen:  cvz.nl awbz-kompas.  Met ingang van 1 januari 2015 vervangt de Wet langdurige zorg (Wlz) de AWBZ. Dit Kompas bevat informatie over de inhoud van de zorg volgens de AWBZ, zoals deze geldt tot 1 januari 2015.

Cliëntenraden kunnen deze informatie gebruiken om te beoordelen of cliënten geen bijdrage betalen voor zorg die verzekerd is.

U kunt deze brochure gebruiken bij het maken van afspraken met de instelling die worden vastgelegd in een zorgleefplan. Het zorgleefplan is de basis van de zorg die wordt geleverd.

7 interessante boeken over dementie

boek Ook dementie doet pijnTitel:  Ook dementie doet pijn
Over de glijdende schaal van vergeetachtigheid, naar MCI en dementie
Auteur: Paul Dautzenberg

Paul Dautzenberg is klinisch geriater. In het boek worden onder andere milde geheugenstoornissen en dementie besproken. Na algemene informatie over de functie van de hersenen in relatie tot vergeetachtigheid komen ook onderzoekmethoden als CT-scan, MRI, SPECT en PET aan de orde. Veel aandacht is er voor de behandeling van en de hulpverlening bij dementie.Hij geeft veel tips en handvatten om met dementie om te gaan naarmate het ernstiger wordt.  Aan het eind wordt informatie gegeven over medicijnen, een verklarende termenlijst.


boek Dan wappert mijn hart naar je toeTitel:  Dan wappert mijn hart naar je toe
Liefde In Tijden Van Alzheimer
Auteur Janneke Harmsen-de Boer

Persoonlijk verslag  van een echtgenote van  het proces van de ziekte van Alzheimer van haar man. Janneke blijft zo lang mogelijk samen met  haar man Dick thuis te wonen.  Met steun van familie en vrienden lukt het haar om thuis voor Dick te zorgen.  Ze schrijft een dagboek, waarin ze genbeurtenissen noteert van haar en haar man. Daarnaast schrijft ze over haar eigen beleving. Het is een  ontroerend en openhartig boek dat inzicht geeft in het verloop en de gevolgen van de ziekte van Alzheimer voor partner, familie en vrienden.  Verder lezen

Maatregelen bij Norovirus

In ´t Blauwborgje waren er Noro virus besmettingen in jan 2014.  We laten de informatie op de website staan. Zodat bij eventuele nieuwe uitbraken je hier direct de informatie kan vinden.

Norovirus is een besmettelijke buikgriep. Dit veroorzaakt een ontsteking van het slijmvlies van het maag-darmkanaal. Dit wordt meestal buikgriep genoemd. Braken en diarree zijn de meest voorkomende klachten. Daarnaast kan men ook last hebben van misselijkheid, buikpijn, buikkrampen, koorts en hoofdpijn. Er is geen medicijn voor de behandeling van het norovirus.

De klachten ontstaan een tot drie dagen nadat iemand het virus binnen krijgt. Na maximaal vier dagen zijn de klachten meestal verdwenen. Bij jonge ouderen en mensen met een verzwakte afweer kunnen de klachten langer aanhouden. Hierbij kan uitdroging ontstaan.

Het is wel van belang dat de zieke voldoende vocht, suikers en zouten (ORS) binnen krijgt om uitdroging te voorkomen. Kleine hoeveelheden licht verteerbaar voedsel kunnen gegeten worden.

Besmetting met het norovirus is te voorkomen met strenge hygiënemaatregelen.

Op wikepedia stonden onderstaande maatregelen :

 • Was en ontsmet de handen zeer goed na toiletgebruik, voor de bereiding van voedsel, voor het eten en zeker na het opruimen van diarree en braaksel.
 • Gebruik papieren wegwerphanddoeken na het handen wassen.
 • Zieken dienen een apart toilet te gebruiken tot vier dagen na het verdwijnen van de klachten.
 • Maak dagelijks het toilet schoon met een bleekwateroplossing (liefst 40 delen water op één deel bleekwater). Maak vervolgens het toilet schoon van de schone kant naar de vieze kant.
 • Maak de deurknop, de kraanknop, de spoelknop van het toilet en de lichtschakelaar schoon met een desinfectans.
 • Vuile was  apart wassen in de wasmachine op een zo hoog mogelijke temperatuur. Kookwas 90°C of 2 maal op 60°C. Bij die laatste was dient na het drogen van het wasgoed/beddengoed te worden gestreken op een zo hoog mogelijke temperatuur.

Pedicurekosten en voetverzorging

Kunt u door ziekte, aandoening of ouderdom niet meer zelf uw nagels knippen?

Dan laat de instelling dat doen door een verzorgende of pedicure. Dat heet persoonlijke verzorging. De kosten van persoonlijke verzorging zijn voor rekening van de instelling. Voetverzorging die niets te maken heeft met uw ziekte, aandoening of ouderdom, is geen AWBZ-zorg, bv, het weghalen van likdoorns en eelt of het lakken van uw teennagels. U kunt dat door een pedicure laten doen. De kosten van deze voetverzorging komen voor u eigen rekening. Verder lezen

Kruidentuintje vlak bij Blauwborgje

Misschien leuk voor een wandeling. Vlak bij ´t Blauwborgje ligt De Orion kruidentuin. De tuin is van en voor iedereen. Zo kan je langslopen en een takje munt meenemen voor een lekker bakje thee.

kruidentuintje

Deze kruidentuin ligt in het zuidelijkste puntje van het Zonnepark, tussen de Zonnelaan en Orionlaan. Het is een tuintje in het kader van de Eetbare stad van de gemeente Groningen en de Natuur en Milieufederatie.