Bezit en vermogen en de Wet langdurige zorg – Wlz

Iedereen die in een verpleegtehuis wordt opgenomen moet een eigen bijdrage betalen. In 2015 is een nieuwe wet ingevoerd (Wet langdurige zorg – Wlz). Die heeft geen gevolgen voor de hoogte van de eigen bijdrage. De bijdrage die betaald moet worden wordt berekend door het CAK. En valt onder Zorg met verblijf.

De regering beweert dat bij de berekening van de hoge eigen bijdrage er rekening mee houdt dat de bewoner zak- en kleedgeld overhoudt. In de praktijk is dat vaak niet zo. Na betaling van de verplichte zorgverzekering en waskosten is er vaak geen geld meer over.

Eigen bijdragen gebaseerd op inkomen van 2 jaar geleden

Eigen bijdrage is gebaseerd op inkomen van 2 jaar geleden. Dus niet op het inkomen op wat de bewoner die in het verpleegtehuis woont nu heeft .  De eigen bijdrage wordt bepaald op het verzamelinkomen van twee jaar geleden.

De eigen bijdrage kan erg hoog zijn

De eigen bijdrage wordt bepaald op basis van het verzamelinkomen. Dat verzamelinkomen is een begrip wat de belasting hanteert. Daarbij worden allerlei soorten inkomen bij elkaar opgeteld.

De belasting gaat er van uit dat bij bezit en vermogen je daar rendement uit krijgt. Dus op financieel vlak er voordeel bij hebt. En ziet dat rendement ook als inkomen. Dat wordt ook bij het verzamelinkomen opgeteld.

Heeft de bewoner een spaarrekening met een groot bedrag? Of is de bewoner eigenaar van een eigen huis dat (deels) afbetaald is?  Dan is de kans groot dat deze bewoner een fors hogere eigen bijdrage moet betalen.

Deze eigen bijdrage wordt verhoogt wanneer het bezit/vermogen meer waard is dan het heffingsvrije bedrag. Het heffingsvrije bedrag is voor een bewoner in een verpleegtehuis die geen partner heeft ongeveer 20.000 euro (wordt per jaar met een paar euro verhoogd). Wanneer deze bewoner 25.000 op haar spaarrekening heeft zorgt 5000 euro voor een verhoging van de eigen bijdrage.

Bij Zorg met Verblijf is in 2014 het heffingsvrije bedrag verlaagd met € 10.000, voor niet-pensioengerechtigden.

Lage bijdrage de eerste 6 maanden en bij partner thuis

De eerste zes maanden van het verblijf in het verpleegtehuis is er nog sprake van een lage bijdrage. Dat geldt Wanneer een bewoner voor het eest opgenomen is of een eerdere opname  langer dan 6 maanden geleden was. Na zes maanden wordt de eigen bijdrage verhoogd tenzij er bijvoorbeeld nog een partner thuis blijft wonen.

Lees meer over de lage bijdrage bij het CAK

Problemen bij betaling eigen bijdrage

Betalingsproblemen kunnen ontstaan wanneer het vermogen van iemand zit in iets vast, zoals bij bezit van een eigen huis.  Want met de stenen van een huis kun je geen betalingen verrichten. Dat kan alleen wanneer het huis verkocht wordt, en je in bezit bent van het geld dat de verkoop oplevert.

Mogelijkheden om de eigen bijdrage te verkleinen

Mogelijkheden om de kosten te voor de eigen bijdrage kunnen liggen in het verkleinen van het bezit of vermogen. (Het gaat er om dat het box-3 vermogen kleiner wordt).

Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan schenkingen aan kinderen. Bekijk altijd eerst wat daarvan de financiële gevolgen zijn.  Bij schenkingen is er een belastingvrij bedrag voor de ontvanger. Maar is het bedrag groter dan moet er schenking belasting afgedragen worden door de ontvanger. Aan de andere kant wordt in de toekomst de erfenis kleiner, zodat dan minder erfbelasting betaald moet worden.

Naast geld kan iemand kunst, goederen,  onroerende zaken als grond of een woning, of effecten schenken.

Voor het schenken door  geld in contanten te overhandigen of door overschrijving op de bankrekening van de ontvanger is geen notariële akte nodig.

Waar bij stil staan

Het verlagen van box 3-vermogen heeft geen effect wanneer uw belastbaar inkomen in box 1 al meer dan zo’n 54.000 euro bedraagt. De bewoner betaalt dan al de maximale eigen bijdrage.

Het verkleinen van het vermogen van  de bewoner is alleen zinvol wanneer het een jarenlange opname in een verpleegtehuis betreft. En wanneer iemand tot zijn/haar overlijden in het verpleegtehuis blijft wonen. Je gaat dit niet overwegen als een bewoner later zijn geld weer nodig heeft.

Vaak hebben ouders toch al de wens dat zij willen dat kinderen hun vermogen erven. Op dat moment is een schenking zeker een overweging.

Houd er ook rekening mee dat de eigen bijdrage berekent wordt op het inkomen wat de bewoner twee jaar geleden had.  Een schenking heeft pas over twee jaar effect op de hoogte van de eigen bijdrage.

De eigen bijdrage die u betaalt voor Zorg met Verblijf kunt u niet meer aftrekken in uw belastingaangifte.

Minimale en maximale hoog eigen bijdrage

De eigen bijdrage is afhankelijk van de persoonlijke situatie. Voor 2014 zijn per maand  :

  • Zowel voor de lage als hoge eigen bijdrage is het laagste  bedrag € 152,-.
  • Het hoogste bedrag wat betaald wordt bij de lage eigen bijdrage is  € 819,40
  • Het hoogste bedrag wat betaald wordt bij de hoge eigen bijdrage is  € 2.189,20

(De bedragen voor 2015 kon ik niet vinden, en moeten vermoedelijk nog bekend worden gemaakt).

Te rade gaan bij een Notaris

Het kan erg zinvol zijn om een notaris in te schakelen. Voor het schenken van onroerende zaken, en aandelen is een notariële akte vereist.  Als het vermogen vast zit in onroerende zaken of effecten, dan kunt u ook schenken op papier. Een notaris kan adviseren bij uw persoonlijke situatie. En adviseren over andere mogelijkheden die er wettelijk zijn voor de bewoner van het verpleegtehuis om zijn/haar vermogen te verkleinen.

Ook is het verstandig om te weten wat wel en niet mag. Ook in verband met rechten op erfenis. Wat mag wel of niet geschonken worden indien iemand onder curatele staat. En of wat staat er in het testament staat van invloed is.

Meer hier over lezen

Bij Wolters Kluwer is een boek uitgegeven over deze zaken, en om deze wetgeving uit te leggen.

Titel :  De Kleine Gids – Wet langdurige zorg - moeilijke zaken makkelijk uitgelegd

Deze gids legt de Wlz in grote lijnen uit op toegankelijke wijze.  Alle belangrijke aspecten van de Wlz komen aan de beurt.  Onder andere de partijen die in de uitvoering een rol spelen, de eigen bijdragen,  de procedures rond geschillen en bezwaren.  Hiermee wordt meer duidelijkheid geschept in de complexe wet- en regelgeving rond de Wlz.

Boek : Mijn vermogen en de AWBZ

In het boek wordt uitgelegd hoe de regeling in elkaar zit.  Er wordt beschreven welke mogelijkheden er zijn om die eigen bijdrage te verminderen. Ook andere opties als schenkingen worden bekeken. Opties die nu nog mogelijk zijn. Maar die in de toekomst door de regering beperkt kunnen worden. Misschien is snel handelen daarom zinvol.

Disclaimer:

*Dit stuk is geschreven door iemand die geen officiële financiële opleiding heeft genoten. Maar wel jarenlang  vanwege persoonlijke noodzaak zich hierin heeft moeten verdiepen. Bij twijfel raad ik u aan een financieel expert te raadplegen.
*De regering voert regelmatig wijzigingen door. Controleer altijd of er recentere wijzigingen zijn, of raadpleeg de helpdesk van het CAK hiervoor

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>