Brochure: Waar hebt u recht op in een AWBZ-instelling

In februari is er een nieuwe brochure uitgebracht die beschrijft waar u recht op hebt in een AWBZ-instelling.

De nieuwe brochure heet : Uw zorg in een AWBZ instelling. Deze brochure is uitgegeven door het College van Zorgverzekeraars (CVZ) Deze geeft uitleg over op welke zorg u recht hebt wanneer u in een Awbz-instelling woont of tijdelijke verblijft.  U kunt deze brochure downloaden  op cvz.nl publieksbrochures .

Voor een uitgebreide uitleg over wat wel en niet tot de basiszorg hoort kunt u het AWBZ-kompas raadplegen:  cvz.nl awbz-kompas.  Met ingang van 1 januari 2015 vervangt de Wet langdurige zorg (Wlz) de AWBZ. Dit Kompas bevat informatie over de inhoud van de zorg volgens de AWBZ, zoals deze geldt tot 1 januari 2015.

Cliëntenraden kunnen deze informatie gebruiken om te beoordelen of cliënten geen bijdrage betalen voor zorg die verzekerd is.

U kunt deze brochure gebruiken bij het maken van afspraken met de instelling die worden vastgelegd in een zorgleefplan. Het zorgleefplan is de basis van de zorg die wordt geleverd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>