Controleer de ziektekosten verzekering

Iemand die gaat wonen in een verpleegtehuis heeft vaak op het moment van opname nog een ziektekostenverzekering met veel of zware aanvullende verzekeringen. Bijvoorbeeld een aanvullende verzekering voor fysiotherapie en tandartsverzekering.

Ga direct naar de zorgverzekering vergelijker

Veel zorg die voorheen via de aanvullende verzekering vergoed werden, worden door het verpleeghuis geregeld voor de bewoner in het verpleeghuis.

Daarom is het zinvol om te onderzoeken of het nodig is aanvullende ziektekostenverzekeringen te handhaven. Hierbij hebben we het over de Wet langdurige zorg (Wlz) waaronder verblijf en behandeling in de instelling valt.

Bewoners van ´t Blauwbörgje en Gabriel

Laten we eens proberen te bedenken wat voor de meeste bewoners van ´t Blauwbörgje en Gabriel geldt.

In aanvullende verzekeringen zullen veel dingen niet van toepassing zijn (zoals kraamzorg, vaccinaties voor buitenland, sport-medisch advies etc.).

Wat regelt het verpleegtehuis

rolstoel-in-park-6kZo zorgt het verpleegtehuis voor hulpmiddelen als een douchestoel, rolstoel, incontinentiemateriaal,  sta-op-stoel, therapeutisch elastische kousen, orthopedische schoenen, persoonlijk alarm, noodzakelijke dieetproducten,   aangepast vervoer enz.

Het verpleegtehuis werkt met eigen artsen en medicijnverstrekking. Een bewoner die zowel verblijft als behandeling krijgt in de instelling, heeft recht op alle tandheelkundige zorg die nodig is. De tandarts bepaalt welke zorg nodig is. Ook wordt ook de eventuele noodzakelijke fysiotherapie en andere noodzakelijke zorg geregeld.

Is een aanvullende ziekte kosten verzekering nodig?

Bijna altijd komt het er op neer dat een aanvullende ziektekostenverzekering niet nodig is. En een basisverzekering voldoende is.

Wat eigenlijk overblijft is de vergoeding voor hulpmiddelen, zoals hoortoestellen, brillen en contactlenzen. En dan is het een kwestie van rekenen. Vaak kan wat u betaalt voor een aanvullende verzekering niet uit. En kunt u beter het bedrag wat u daarvoor kwijt bent op een spaarrekening plaatsen, om zelf het geld voor een dergelijk hulpmiddel bij elkaar te sparen. Vermoedelijk houdt u geld over.

Onderzoek zelf wat nodig is

Maar het is wel belangrijk dat u zelf onderzoek doet.

Het kan in een enkel geval voorkomen dat een bewoner zorg nodig heeft die niet onder de Wet langdurige zorg (Wlz) valt. Wanneer u twijfelt vraag dan of bepaalde zorg of hulpmiddel door het verpleegtehuis geleverd/vergoed wordt. En overleg bij de zorgverzekeraar. Die weet welke zorg onder de Wet langdurige zorg (Wlz) valt. Maar let wel op dat u eerlijk voorgelicht wordt. En niet praat met iemand die u ten koste van alles een verzekering wil verkopen. Of ga op zoek gaan naar een verzekeraar die een goedkopere extra verzekering heeft die meer passend is.

Zoals hierboven beschreven, meestal is een dergelijke verzekering totaal niet nodig, of deze kan echt niet uit.

Weet u wel zorg waarvoor het zinvol is om nog een extra verzekering af te sluiten? Dan horen we dat graag.

Dit artikel is geschreven in 2013 en gecontroleerd in 2017.  Regelingen veranderen regelmatig.  Controleer dus elk jaar of de door u afgesloten ziektekostenverzekering nog voldoet.

Zorgverzekering vergelijken

Bekijk en vergelijk eventueel zorgverzekeringen met de Komparu BV zorgverzekering vergelijker.  Komparu BV heeft een vergunning hiervoor gekregen van de AFM (Autoriteit Financiële Markten), zodat u er zeker van bent dat de verkregen informatie onder wettelijke controle staat.