Categorie archief: Bewoners medezeggenschap

Nieuwe cliëntenraad geïnstalleerd

Het is mooi om te horen dat er weer een nieuwe cliëntenraad is.  Op 13 november is door de Raad van Bestuur van Lentis de nieuwe cliëntenraad van ‘t Blauwbörgje, De Diamant en Gabriël geïnstalleerd.

De cliëntenraad heeft als doel de belangen van de bewoners zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Op dit moment is elk van de drie huizen door een lid vertegenwoordigd en is er een onafhankelijk voorzitter.

De leden zijn:
- Willy Jager / Gabriël
- Rein de Vries / ‘t Blauwbörgje
- Harry Hoeksema / De Diamant
- Bernd de Nijs / voorzitter

Cliëntenraad van 't Blauwbörgje, De Diamant en Gabriël

Vlnr: mevr. Willy Jager, de heren Bernd De Nijs, Harry Hoeksema en
Rein De Vries. Verder lezen

Cliëntenraad moet vragen durven stellen

Gesprek met Yvonne van Gilse

De grootste valkuil voor cliëntenraden is dat ze zich gaan gedragen alsof ze bestuurder zijn. Dat zegt Yvonne van Gilse, directeur LOC Zeggenschap in zorg.  LOC Zeggenschap in zorg is de grootste centrale cliëntenorganisatie. LOC heeft een uitgebreid  pakket van diensten en producten, waar cliëntenraden die lid zijn van LOC gebruik van kunnen maken.

Cliëntenraden moeten vragen durven stellen

Voor ´t Blauwborgje & Keerkring, de Diamant en Gabriel zitten familieleden van de bewoners in de cliëntenraad. Neem contact op met de cliëntenraad wanneer u vragen of opmerkingen hebt, of u aan wilt melden als lid.

Waarover heeft de cliëntenraad verzwaard adviesrecht?

Lees ook Wat is een cliëntenraad

Verzwaarde adviesrechten WMCZ (instemmingsrecht).
Over de volgende onderwerpen heeft de cliëntenraad verzwaard adviesrecht:

  • Het algemene beleid op het gebied van
  • veiligheid;
  • gezondheid en hygiëne;
  • geestelijke verzorging en van maatschappelijk bijstand aan de cliënten;
  • recreatie- en ontspanningsmogelijkheden voor cliënten;
  • Voeding en Voedings-aangelegenheden;
    Verder lezen

Wat is een cliëntenraad of familieraad?

De cliëntenraad is een groep mensen die de gemeenschappelijke belangen van cliënten van een zorg-instelling behartigt. Elke instelling moet een cliëntenraad hebben. Dat is geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). Deze wet verplicht de zorgaanbieder om een cliëntenraad in te stellen.

clientenraadfamilieraad230.jpg

Blauwbörgje, Diamant en de Gabriëlle hebben een familieraad

Het is goed wanneer bewoners van een zorginstelling zelf zitting kunnen nemen in een cliëntenraad. Voor Blauwbörgje (inclusief de Keerkring), Diamant en de Gabriëlle flat, verpleegtehuizen met specialisatie dementie en ander niet aangeboren hersenletsel, zijn de bewoners niet capabel om zichzelf te vertegenwoordigen. Familieleden of eerste verantwoordelijke van een bewoner komen dan in aanmerking om deel te nemen in de cliëntenraad. Deze wordt daarom ook wel familieraad genoemd.  Verder lezen