Nieuwe cliëntenraad geïnstalleerd

Het is mooi om te horen dat er weer een nieuwe cliëntenraad is.  Op 13 november is door de Raad van Bestuur van Lentis de nieuwe cliëntenraad van ‘t Blauwbörgje, De Diamant en Gabriël geïnstalleerd.

De cliëntenraad heeft als doel de belangen van de bewoners zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Op dit moment is elk van de drie huizen door een lid vertegenwoordigd en is er een onafhankelijk voorzitter.

De leden zijn:
- Willy Jager / Gabriël
- Rein de Vries / ‘t Blauwbörgje
- Harry Hoeksema / De Diamant
- Bernd de Nijs / voorzitter

Cliëntenraad van 't Blauwbörgje, De Diamant en Gabriël

Vlnr: mevr. Willy Jager, de heren Bernd De Nijs, Harry Hoeksema en
Rein De Vries.
We wensen de nieuwe raad veel succes en wijsheid bij het vertegenwoordigen van onze bewoners. En op een goed contact met de achterban.

Waar is het democratisch proces gebleven?

Wel vragen we ons af hoe de cliëntenraad geïnstalleerd kan zijn zonder dat toestemming van de familie is gekregen.

Een cliëntenraad is er voor  bewoners van een instelling. Meestal bestaan de leden uit bewoners van een instelling. Bij ‘t Blauwbörgje, De Diamant en Gabriël vervult familie in principe de vertegenwoordiging van de bewoners als lid van de cliëntenraad.

De leden van een cliëntenraad worden normaal gesproken door stemming door de bewoners van een instelling gekozen. In dit geval zou de familie dus stemmen op leden. Alleen is blijkbaar de cliëntenraad geïnstalleerd zonder een dergelijke stemmingsronde.

Wanneer er veel potentiële kandidaten waren geweest zou een verkiezing met stemming heel zinvol zijn geweest. Nu het aantal aangemelde leden kleiner was kun je je afvragen hoe zinvol dat zou zijn geweest. Maar om het democratisch proces te handhaven zou je bijvoorbeeld wel een familieavond kunnen organiseren en vragen of er bezwaren zijn tegen de voorgestelde samenstelling.  Dat zou gelijk een gelegenheid zijn geweest waarbij familie  eventueel wensen duidelijk had kunnen maken.  Dus direct contact met de achterban. Dit is er niet geweest. Dit lijkt een gemiste kans.

Verbaasde familieleden

Verder komen we op dit moment familieleden tegen die ons verbaasd aankijken wanneer we het over de nieuwe cliëntenraad hebben. Zij zijn verbaasd dat er geen familiebijeenkomst over geweest is. Misschien kan de informatieverspreiding beter afgestemd worden.

Maar laten we niet op de zaken vooruit lopen, en ons laten verrassen door en verheugen op de initiatieven die nog gaan komen.
We zijn vooral blij dat de bewoners weer vertegenwoordigd zijn !!

Een gedachte over “Nieuwe cliëntenraad geïnstalleerd

  1. Ik ben op zoek naar jullie organisatiebeleid op het gebied van contactpersoonschap (1e, 2e), maar kan het nergens vinden. Is daar beleid van? Zo ja, kunnen jullie het me toesturen? Zo nee, willen jullie me dan spoedig laten weten dat er geen beleid op dat gebied is? Is het Kwaliteitsplan (2019) het enige gepubliceerde beleid van Dignis/Blauwborgje?
    Met vriendelijke groet, JMN

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>