Over ons

Deze website is opgezet door familieleden van bewoners die wonen in ´t Blauwbörgje (inclusief de Keerkring), of de Diamant of de Gabriëlflat in Groningen. Dit zijn verpleegtehuizen die vallen onder Zorggroep Dignis. Deze verpleegtehuizen zijn gespecialiseerd in huisvesting en verzorging van bewoners met dementie en ander niet aangeboren hersenletsel.

Deze website wordt gemaakt door familie en vrienden van bewoners. De makers en schrijvers zijn geen werknemers bij een van de verpleegtehuizen. En indien niet vermeld hebben we ook geen speciale expertise op dit vlak. We verzamelen informatie en meningen. Of schrijven vanuit onze ervaring. En verwijzen naar interessante linkjes.  We hopen dat we elkaar daarmee beter kunnen informeren.

Gedurende het verloop van de ziekte van de naaste moeten er allerlei belangrijke beslissingen genomen worden. De familie van een dementerende kan hier alleen in komen te staan. En probeert dan oplossingen te vinden voor problemen die ook anderen al tegen gekomen zijn. We hopen dat de website een rol kan vervullen om elkaar beter te vinden en elkaar te ondersteunen.

Reageren op artikelen

Op deze website hebt u de mogelijkheid om op artikelen en berichten te reageren.  U kunt contact met ons opnemen via het contactformulier. Wilt u zelf de mogelijkheid krijgen om een artikel te schrijven dan kunt u dit ook verzoeken. Houd er wel rekening mee dat we geen bedrijf zijn, dus dat het soms enige tijd kan duren voordat we reageren.

Dementie, een langdurig rouwproces voor naasten

De familie en vrienden krijgen te maken met een langdurig rouwproces. Telkens moeten ze afscheid nemen van een stukje oorspronkelijk karakter van hun familielid. Daarnaast krijg je te maken met juridische en notariële beslissingen. Denk bijvoorbeeld aan het regelen van de financiële verantwoordelijkheid van de patiënt. Een onder curatele stelling, of een vergelijkbare regeling treffen.

Je krijgt met veel moeilijke beslissingen te maken

Ook bij ernstige ziekte moeten er beslissingen genomen worden. Bijvoorbeeld over levensverlengende maatregelen. Daar komt bij dat iemand die dement is uit zijn vertrouwde omgeving halen, vaak tot paniek leidt. En dat heeft meestal desastreuze gevolgen voor het ziekteverloop. Dat maakt een beslissing voor een ziekenhuisopname meestal bedenkelijk. Dit zijn een paar voorbeelden van de problemen waar een naaste van een persoon met dementie mee te maken krijgt. Mensen die in hun nabijheid hiermee te maken krijgen kunnen elkaar adviseren.

Het is mogelijk dat je het niet eens bent met dingen die gebeuren in het verpleeghuis. Hoe ga je daar me om? Wie kun je hierop aanspreken? Wat zijn je rechten en plichten als eerst vertegenwoordiger. Waar heeft de bewoner recht op? Krijgt de bewoner ook de zorg waar hij recht op heeft?  Wij weten ook niet alle antwoorden. Maar kunnen wel proberen gezamenlijk er achter te komen. Of elkaar tips geven.

Ook blijkt in de praktijk dat een beslissing tot opname in een verpleeghuis toch regelmatig nog onverwacht komt. En veroorzaakt wordt door een complicatie die optreedt. Dan moet bijvoorbeeld de echtgenoot opeens een groot aantal zaken regelen en beslissingen nemen.

We moeten niet proberen ieder voor zich het wiel opnieuw uit te vinden. We kunnen elkaar informeren en tips geven. Met elkaar meedenken. En een luisterend oor zijn. Dat heeft iedereen nodig in dit proces.

Verder zijn we ook te volgen op facebook, Google plus en twitter

 

Adressen verpleeghuizen

Verpleeghuis blauwborgje Groninegn

Verpleegtehuis ´t Blauwbörgje
Dagopvang De Keerkring
Zonnelaan 8
9742 BL Groningen
Telefoon: 050 – 547 49 40

Verpleeghuis woonzorgcentrum gabrielleflat Groningen

Gabriël woonzorgcentrum
Gabriëlstraat 18-20
9744 KC Groningen
Telefoon: 050 – 5561620

Verpleeghuis de Diamant Groningen

Verpleegtehuis de Diamant
Arduinlaan 2
9743 TG Groningen
Telefoon: 050-5752761